Japan är känt för sin kvalitetsmedvetenhet och sitt höga tekniska kunnande. I Dalarna har vi i flera generationer arbetat med trä som arbetsmaterial och har en speciell fingertoppskänsla för träets egenskaper. Denna unika kombination förenas på Tomoku Hus. Toshifumi Shimizu, kvalitetschef

 

Kvalitet från planering till produktion

Våra väggblock, fönster och fönsterdörrar tillverkas av nordiska råvaror, dessa uppfyller både den svenska och japanska marknadens höga kvalitets- och miljökrav.

Fönster och fönsterdörrar tillverkas av lamellimmade ämnen som efter bearbetning vakuumimpregneras för att skydda mot röta. Detta gör att vår kvalitet kan jämföras med den som fanns i fönster förr i tiden, då man på ett omsorgsfullt sätt valde ut träämnena ur kärnvirket.

 

Alla fönster och fönsterdörrar från Tomoku Hus är både P-märkta och CE-märkta och har 10-års garanti.

Vi levererar även CE-märkta väggblock.

Tomoku Hus är certifierade av SP, Sveriges tekniska forsknings institut i Borås.

CE- och P-märkta fönster/fönsterdörrar samt CE-märkta block betyder att vi utför dokumenterade kvalitetskontroller vid ankomst av gods på samtliga arbetsstationer samt även slutkontroll på färdiga produkter.

På fönster och fönsterdörrsmaterialet kontrolleras impregneringsdjupet och att impregneringsvätskan har rätt blandning. Personalen har hög kunskap i kvalitetsbedömningen av ingående material och de krav som ställs på slutprodukterna.

Två till fyra gånger per år utförs kvalitetsrevisioner av SP. I samband med dessa revisioner skickas två fönsterprodukter till SP:s laboratorium för vatten- och vindtest.

 

Kort om "lean":

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

Arbetet på Tomoku Hus genomsyras av lean filosofi, vilket präglar vår verksamhet på ett starkt sätt. Flödet är i fokus från inleveranser av råmaterial till leverans av färdiga produkter. Våra processer och kontroller är dokumenterade på ett systematiskt sätt. Personalen känner väl till de olika verktygen inom lean och att fokus är på flödet från order till leverans.

Tomoku Hus har en modern produktionsanläggning och personal med stor erfarenhet och kunskap av trä. Utifrån kundens krav på kvalitet, miljö och ledtid byggs produktionen upp.

Ordning och reda enligt 5S och ett förebyggande underhåll är viktiga delar i arbetet med optimering av tillgängligheten i våra anläggningar.

Dagligen följer vi upp produktionen, vilket gör att eventuella fel korrigeras snabbt och att vi på ett naturligt sätt arbetar med ständiga förbättringar. Detta leder till en verksamhet som hela tiden förbättras, Kaizen.

Tradition. Kunskap. Kvalitet.

För oss är detta viktiga ledord.

Vi ställer höga krav på oss själva. Men ännu viktigare är att du känner dig trygg med oss som leverantör.