Stabilitet och precision.

Innovativa väggblock från Tomoku Hus förenklar dina byggprojekt.

Snabbt under tak

Tomoku Hus Väggblock förenklar byggandet avsevärt och ger en kortare byggtid jämfört med lösvirke. Logistiken kring husbyggnationen förenklas betydligt med färdigisolerade block. Arbetet med inköp och transport av material reduceras genom att man endast har en leverantör.

 

Passform och klarhet

Blocken har bra passform och levereras med specifikationsnummer som visar placeringen i enlighet med specifikationsritningen. Tack vare sin storlek är blocken lätta att montera. De kan lyftas på plats av två montörer vid byggande av första våningsplanet. Till andra våningen behövs en mindre kran eller annat lyfthjälpmedel. Att bygga med småblock från Tomoku Hus ger ett flexibelt och snabbt byggnadssätt samt en mycket stabil stomme.

 

Flexibla. Väl beprövade. 

Väggblocken finns i olika tjocklekar, isolerade eller oisolerade. Väggblocken finns med eller utan monterade fönster/fönsterdörrar.

Våra väggblock tillverkas i olika standardmått och finns även med fönster eller fönsterdörrar inmonterade. Regelstommen består av virke med hållfasthetsklass C14.

 

Tomoku Hus CE märkta väggblock förenklar byggandet avsevärt och ger en kortare byggtid jämfört med lösvirke.

 

Isoleringen är av typ Isover UNI-33 vilken har ett lägre lambdavärde än vanlig isolering, vilket ger en bättre värmeisolering. På varje sida av blocket sitter det en fastspikad plywoodskiva vilket bidrar till god stabilitet och ett bra vindskydd. Blocken kan levereras med eller utan ångspärr i form av plastfolie.

 

Dimensioner

Bredd mm Höjd mm
100 2400/2700
200 2400/2700
300 2400/2700
400 2400/2700
500 2400/2700
600 2400/2700
900 2400/2700
1200 2400/2700
Tjocklek
120 mm 195 mm
145 mm 220 mm
170 mm  

 

I vår instruktionsfilm ser du hur enkelt vårt väggblocksystem sätts ihop:

 

 

 

Du kan även ladda ner en PDF med våra instruktioner.